Nordfrisland Blog Information om aktuelle emner

5 tips til at bo og arbejde i grænseregionen

En af de mange fordele ved Nordfrisland er, at det ligger tæt på Danmark. Vi har 5 tips til at bo og arbejde i grænseregionen til dig.

1. Hvad hører egentlig til den dansk-tyske grænseregion?

Det omfatter fastlandsregionen med Sønderjylland samt de fynske øer, dele af Sjælland og de sydlige øer i Østersøen. På tysk side omfatter det distriktet Nordfriesland ved Nationalpark Vadehavet samt distrikterne og de selvstændige byer i det større østkystområde i Slesvig-Holsten. Det var først i 1920, at den nuværende grænse blev fastlagt efter en folkeafstemning.

2. Spændende kultur - Tyskland møder Skandinavien

Når du bor i grænseregionen, er du tæt på to forskellige og spændende kulturelle verdener og arbejdsmarkeder. Det tyske og danske mindretals kulturforeninger sørger for, at traditioner og kulturelle tilbud holdes i live. De regionale afdelinger af SSF – Sydslesvig Forening – arrangerer f.eks. også Sankt Hans-festen med det traditionelle bål i den tyske grænseregion den 23. juni. Det tyske mindretal i Nordslesvig arrangerer mange aktiviteter.

3. Multikulturelt sprogmix - hos os siger navnet det hele

I Nordfrisland finder du mange sprog ud over højtysk. I dag tales der stadig plattysk og frisisk på fastlandet, øerne og Halligen. Derudover praktiseres dansk sprog og kultur i 55 daginstitutioner og 40 skoler, der drives af Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Omvendt er der også tyske skoler og børnehaver i den danske grænseregion Nordslesvig, som drives af den tyske skole- og sprogforening. Vidste du, at børn i det nordlige Slesvig-Holsten kan gå i danske børnehaver og skoler? Hvis de afslutter deres danske studentereksamen, kan de nemt få en læreplads eller studere i Danmark.

4 Danmark: Min feriedestination - mit arbejdsland?

Lysten til dansk hygge vokser år for år, og flere og flere besøgende i Danmark overvejer at bo og arbejde her i fremtiden. Men hvis du vil tage springet, skal du informere dig grundigt på forhånd og være indstillet på kun at handle digitalt med de danske myndigheder. Hver beboer har et personligt identifikationsnummer (CPR) og sin egen digitale signatur, MitID (My ID). Personlige besøg hos myndigheder eller papirbreve er også forældede i det daglige forretningsliv eller blandt venner. Alt håndteres digitalt. Derudover skal udenlandske medarbejdere søge om et dansk skattekort.

5 Jeg vil gerne arbejde i Danmark - hvem kan hjælpe mig?

Region Sønderjylland-Schleswigs infocenter er en service for grænsependlere, virksomheder og andre. Alle, der ønsker at bosætte sig eller arbejde på den anden side af grænsen, kan få rådgivning. Da hver kunde har sin egen individuelle situation, giver vi nyttige oplysninger, der er skræddersyet til dine spørgsmål om flytning, social sikring, skat, uddannelse, beskæftigelse og meget mere i et personligt møde. Indledende oplysninger på hjemmesiden

Kategorie

Teilen