Faglærte arbejdere og job Tilbud og hjælp

Vores tilbud

For medarbejdere

Vil du udvikle dig fagligt? Udnyt vores gratis, udbyderneutrale konsulenttjenester om uddannelses- og videreuddannelsesforanstaltninger samt finansieringsmuligheder.

Vores medarbejdere giver udbyderneutral information om regionale tilbud.

For virksomheder

Leder du efter nye faglærte eller vil du gerne styrke og uddanne dine eksisterende medarbejdere? Vil du diskutere aktuelle udviklinger og udfordringer med at sikre kvalificeret arbejdskraft?

Tag et kig på vores projekter.

Projekter

Som en del af “Küste sucht Könner”-kampagnen støtter vi vores regionale virksomheder i at rekruttere kvalificeret arbejdskraft og viser vores yndlingsstat, som den er: innovativ, progressiv, familievenlig og værd at leve i.

En region med en fremtid for alle.

Til hjemmesiden for Küste sucht Könner

Ansprechpersonen

Tilmann Meyer

Tilmann Meyer

Autoriseret underskriver, Regional udvikling, Virksomhedsservice

Kvalificering af medarbejdere og netværk for leverandører

Veluddannede faglærte arbejdere er en afgørende økonomisk faktor for regionen. NordNetz Bildung henvender sig på den ene side til medarbejdere, der søger kvalifikationer, og til virksomheder og forretninger, der ønsker at uddanne deres medarbejdere, og på den anden side til udbydere af videregående uddannelser i regionerne Nordfriesland, Slesvig og Flensborg.

NordNetz Bildung er et af fem landsdækkende kontaktpunkter for livslang læring og tilbyder medarbejdere rådgivning om erhvervskvalifikationer og information om andre støtteforanstaltninger.

Rådgivningscentret NordNetz Bildung er en del af delstaten Slesvig-Holstens rådgivningsnetværk for videreuddannelse og finansieres af delstaten Slesvig-Holstens ministerium for økonomi, transport, arbejde, teknologi og turisme.

Som udbyder af kvalifikationsprogrammer kan du blive en del af det stærke regionale netværk af undervisere.

Læs mere om disse programmer på NordNetz Bildungs hjemmeside.

Ansprechpersonen

Christina König

Vejledning om videreuddannelse, NordNetz Bildung

Lena Pauls

Vejledning om videreuddannelse, NordNetz Bildung

Praktik Vestkysten” bringer virksomheder og potentielle faglærte fra de fire vestkystdistrikter Nordfriesland, Dithmarschen, Steinburg og Pinneberg sammen.

www.praktikum-westkueste.de kan virksomheder, der er villige til at tage praktikanter, gratis lægge deres virksomhedsprofiler op, og skoleelever eller studerende kan også søge efter praktikpladser.

Her tilbydes også stillinger til det frivillige sociale, økologiske og kulturelle år eller den føderale volontørtjeneste.

Siden 2020 er der blevet etableret yderligere regionale udbydere i stil med “Praktikum Westküste”: I 2020 blev platformen www.praktikum-rendsburg-eckernförde.de grundlagt for kredsen Rendsburg-Eckernförde og i 2021 platformen www.praktikum-hansebelt.de for kredsene Segeberg, Ostholstein, Herzogtum Lauenburg og den selvstændige by Lübeck.

Ansprechpersonen

Stefanie Goelling

Regional markedsføring, Praktikplads på vestkysten

Business DE-DK-projektet har til formål at imødekomme samarbejdsudfordringerne i den nordtyske og syddanske grænseregion.

Business DE-DK-projektet har til formål at modvirke manglen på arbejdskraft i grænseregionen, fremme det økonomiske samarbejde og skabe en mere synlig og attraktiv grænseregion for nuværende og fremtidige generationer af arbejdsgivere og jobsøgende fra hele verden.

Vi skal blive meget bedre til at samarbejde og koordinere mellem virksomheder, institutioner og initiativer i grænseregionen for at forbedre det grænseoverskridende økonomiske samarbejde og dermed styrke den grænseoverskridende merværdi for regionens økonomi og borgere.

Formålet med Business DE-DK er

at indsamle data og skabe et bedre overblik over de mange muligheder, behov og tiltag i grænseregionen. Vi vil gerne nå ud til organisationer, initiativer, politikere osv. i regionen og undersøge, hvilke foranstaltninger der træffes for at fremme det økonomiske samarbejde i grænseregionen, og hvilke data og oplysninger der er behov for. Disse resultater og den information, der søges, formidles og gøres frit tilgængelig for alle via en ambitiøs mediekanal.

Inden for rammerne af Business DE-DK vil der blive etableret et grænseoverskridende økonomisk netværk af forretningsfolk, virksomhedskonsulenter, professorer og andre, der er interesserede i grænseoverskridende økonomisk samarbejde. Netværket giver mulighed for at dele viden, netværke og indlede samarbejde og forretning.

Projektet undersøger også, hvordan et grænseoverskridende økonomisk råd kan fungere. Et råd bestående af indflydelsesrige erhvervsfolk fra hele grænseregionen, som skal diskutere grænseregionens økonomi, identificere de største udfordringer og forhåbentlig bidrage til løsningerne.

Business DE-DK er finansieret af Interreg Tyskland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Tyskland-Danmark på dette link.

Til Business DE/DK’s hjemmeside

Ansprechpersonen

Katja Rosenburg

Vedvarende energi, Forretning DE/DK, Klimaneutral økonomi NF" (KliWi NF)

Interreg-projektet “Health Education in the Border Region” har til formål at skabe en fælles tilgang til etablering af grænseoverskridende sundhedsuddannelser inden for sygepleje og obstetrik.

Nærmere oplysninger følger.

Ansprechpersonen

Martina Carstensen

Vedvarende energi, Videncenter for biogas, Sundhedsuddannelse i grænseregionen