Beliggenhed: Nordfrisland Alt hvad du behøver at vide om placeringen

Bosættelse og kommercielle rum

Vedvarende energi

Regional markedsføring

Generel

Tysklands nordligste landkreis ligger i mange henseender “på toppen af Tyskland”. Nordfrisland er et livligt økonomisk område og samtidig et attraktivt sted at bo med høj livskvalitet, en intakt social struktur og mange naturressourcer.

Region og infrastruktur

Nordfrisland ligger på Nordsøkysten i den nordvestlige del af Slesvig-Holsten i den økonomisk dynamiske dansk-tyske grænseregion. Geografisk dækker amtet et areal på 2.083 km2 og er hjemsted for en befolkning på omkring 169.000 mennesker. Distriktet er hjemsted for omkring 10.000 mennesker fra den frisiske etniske gruppe samt medlemmer af det danske mindretal med 50.000 medlemmer.

Bundesstraße 5 (B 5) er den vigtigste nord-sydgående forbindelsesakse langs Slesvig-Holstens vestkyst og fører sydpå ind i A 23. Derudover er A7 let tilgængelig som forbindelse til motorvejsnettet til Skandinavien eller Hamborg. Nordfrisland er godt forbundet med jernbanenettet via jernbaneforbindelserne Hamburg-Westerland og Hamburg-Esbjerg samt krydsforbindelser til Flensborg og Kiel.

Der er adgang til flytrafik gennem adskillige lufthavne i regionen (Sild, HH, FL, Billund (DK)). Derudover er den tidligere NATO-flyveplads Leck stadig en særlig landingsplads for lufttrafik og har en luftfartstilladelse.

Nordfrisland er hjemsted for 13 havne på kysten samt på øerne og Halligenerne. Den største er den statsejede kommercielle havn beliggende i distriktsbyen Husum. Med sin lastvolumen er den blandt de TOP 10 havneplaceringer i en landsdækkende sammenligning. Hovedsageligt landbrugsvarer håndteres, og lejlighedsvis stykgods eller projektlast.

Nordfrisland har også god adgang til universiteter, videnskabelige institutioner og videregående uddannelsesinstitutioner på vestkysten samt i Flensborg og Kiel.

Landskab & økonomi

Nordfrisland er en af de mest populære ferieregioner i Tyskland. Årsagerne til dette er menneskene, det typiske landskab – præget af Vadehavet, øerne og halligerne samt marsken – og den kulturelle mangfoldighed. Turisme spiller derfor en særlig rolle i Nordfrisland. Men den nordfrisiske økonomi byder på meget mere.

Fremtidens grønne markeder er også af central betydning i Nordfrisland. Disse omfatter navnlig miljøvenlig produktion, lagring og distribution af energi (navnlig vindenergi), tilknyttede tjenester, leverandører til industrien for vedvarende energi og bæredygtig mobilitet.

Men traditionelle økonomiske sektorer er også vigtige og formative. Sammenlignet med Tyskland og Slesvig-Holsten har Nordfrisland et særligt stort antal mennesker, der arbejder inden for byggebranchen og landbruget . Sidstnævnte er kendetegnet ved Til denne dag er udseendet af cirklen og har stor betydning. Navnlig husdyravl og agerbrug med de dermed forbundne tjenester i forudgående og efterfølgende led (f.eks. handel med landbrugsprodukter og landbrugsteknologi) spiller stadig en vigtig rolle i den regionale økonomiske struktur.

Den nordfrisiske økonomi er farverig og forskelligartet. Dermed er det ikke afhængigt af nogle få store virksomheder. Små og mellemstore virksomheder er karakteristiske.

Muligheder i økonomisk udvikling

Der er stadig store muligheder for fremtidig økonomisk udvikling i energisektoren (f.eks. vind- og solceller, brintøkonomi, e-brændstoffer) samt i søfarts- og fødevareindustrien (f.eks. akvakultur).

Derudover er der potentiale for forbindelse mellem luftfartsrelaterede virksomheder, den digitale økonomi og autonom kørsel gennem konkrete projekter inden for droneflyvning og datacentre samt den eneste testbane fra Federal Motor Transport Authority (KBA) for autonom kørsel i Tyskland.

På grund af regionens klimatiske karakteristika og eksisterende kompetencer inden for sundhedspleje spiller områderne sundhedsmedicin og sundhedsturisme også en væsentlig rolle og har vækstpotentiale.