Nordfrisland Agentur for økonomisk udvikling

Fortrolighedspolitik

1. Databeskyttelse i korte træk

Generel information

Følgende oplysninger giver et enkelt overblik over, hvad der sker med dine personlige data, når du besøger dette websted. Persondata er alle data, der kan identificere dig personligt. Detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse kan findes i vores privatlivspolitik, der er anført under denne tekst.

Dataindsamling på denne hjemmeside

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på denne hjemmeside?

Databehandling på dette websted udføres af webstedets operatør. Deres kontaktoplysninger findes i afsnittet “Oplysninger om den dataansvarlige” i denne privatlivspolitik.

Hvordan indsamler vi dine data?

På den ene side indsamles dine data, når du giver dem til os. Det kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data indsamles automatisk eller med dit samtykke af vores IT-systemer, når du besøger hjemmesiden. Dette er primært tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisning). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på dette websted.

Hvad bruger vi dine data til?

Nogle af dataene indsamles for at sikre, at hjemmesiden leveres uden fejl. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du i forhold til dine data?

Du har til enhver tid ret til gratis at modtage oplysninger om oprindelsen, modtageren og formålet med dine lagrede personoplysninger. Du har også ret til at anmode om rettelse eller sletning af disse data. Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke for fremtiden. Du har også ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger under visse omstændigheder. Desuden har du ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål om databeskyttelse.

Analyseværktøjer og værktøjer fra tredjepartsleverandører

Når du besøger dette websted, kan din surfingadfærd evalueres statistisk. Det sker primært med såkaldte analyseprogrammer.

Detaljerede oplysninger om disse analyseprogrammer kan findes i følgende privatlivspolitik.

2. Hosting

Vi hoster indholdet på vores hjemmeside hos følgende udbyder:

IONOS

Udbyderen er IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur (i det følgende benævnt IONOS). Når du besøger vores hjemmeside, registrerer IONOS forskellige logfiler, herunder dine IP-adresser. Nærmere oplysninger findes i IONOS’ privatlivspolitik: https: //www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

Brugen af IONOS er baseret på Art. 6 para. 1 liter. f GDPR. Vi har en legitim interesse i at sikre, at vores hjemmeside vises så pålideligt som muligt. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1 liter. a i GDPR og § 25, stk. 1 TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. enhedens fingeraftryk) i henhold til TTDSG. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Behandling af ordrer

Vi har indgået en ordrebehandlingsaftale (AVV) for brugen af ovennævnte tjeneste. Dette er en kontrakt, der kræves i henhold til databeskyttelsesloven, og som sikrer, at den dataansvarlige kun behandler personoplysninger om vores besøgende på webstedet i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

3 Generelle bemærkninger og obligatoriske oplysninger

Beskyttelse af data

Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personlige data fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesbestemmelser og denne privatlivspolitik.

Når du bruger dette websted, indsamles der forskellige personoplysninger. Persondata er data, der kan bruges til at identificere dig personligt. Denne privatlivspolitik forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også, hvordan og med hvilket formål dette gøres.

Vi vil gerne påpege, at dataoverførsel over internettet (f.eks. når man kommunikerer via e-mail) kan have sikkerhedshuller. Fuldstændig beskyttelse af data mod adgang fra tredjeparter er ikke mulig.

Note om det ansvarlige organ

Den ansvarlige for databehandlingen på dette websted er

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH
Schloßstraße 7
25813 Husum

Telefon: +49 4841 6685-0
E-mail: info@wfg-nf.de

Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser osv.).

Varighed af opbevaring

Medmindre der er angivet en mere specifik opbevaringsperiode i denne privatlivspolitik, vil dine personoplysninger forblive hos os, indtil formålet med databehandlingen ikke længere er gældende. Hvis du fremsætter en berettiget anmodning om sletning eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, vil dine data blive slettet, medmindre vi har andre juridisk tilladte grunde til at opbevare dine personoplysninger (f.eks. opbevaringsperioder i henhold til skatte- eller handelslovgivning); i sidstnævnte tilfælde vil sletning finde sted, når disse grunde ikke længere er gældende.

Generelle oplysninger om retsgrundlaget for databehandling på dette websted

Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af artikel 6, stk. 1 liter. a GDPR og art. 9, stk. 2 liter. a GDPR, for så vidt som særlige kategorier af data i henhold til artikel 9, stk. 1 GDPR behandles. I tilfælde af udtrykkeligt samtykke til overførsel af personoplysninger til tredjelande udføres databehandling også på grundlag af artikel 49, stk. 1 liter. a GDPR. Hvis du har givet samtykke til lagring af cookies eller adgang til oplysninger i din slutenhed (f.eks. via enhedens fingeraftryk), udføres databehandlingen også på grundlag af § 25, stk. 1, i GDPR. 1 TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dine data er nødvendige for opfyldelse af kontrakten eller for gennemførelse af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, behandler vi dine data på grundlag af artikel 6, stk. 1 liter. b GDPR. Desuden behandler vi dine data, hvis dette er nødvendigt for at opfylde en juridisk forpligtelse på grundlag af artikel 6, stk. 1 liter. c GDPR. Databehandling kan også være baseret på vores legitime interesse i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 liter. f DSGVO skal udføres. Oplysninger om de relevante retsgrundlag i hvert enkelt tilfælde findes i de følgende afsnit i denne privatlivspolitik.

Modtagere af personoplysninger

Som en del af vores forretningsaktiviteter arbejder vi sammen med forskellige eksterne organisationer. I nogle tilfælde er det også nødvendigt at overføre personoplysninger til disse eksterne organer. Vi videregiver kun personoplysninger til eksterne organer, hvis dette er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, hvis vi er juridisk forpligtet til at gøre det (f.eks. videregivelse af data til skattemyndigheder), hvis vi har en legitim interesse i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a, i GDPR, eller hvis vi har en legitim interesse i behandlingen af personoplysninger. 1 liter. f GDPR, eller hvis et andet retsgrundlag tillader overførsel af data. Når vi bruger databehandlere, videregiver vi kun vores kunders personoplysninger på grundlag af en gyldig kontrakt om ordrebehandling. I tilfælde af fælles behandling indgås en aftale om fælles behandling.

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlinger er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Lovligheden af den databehandling, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod indsamling af data i særlige tilfælde og mod direkte markedsføring (art. 21 GDPR)

HVIS DATABEHANDLINGEN ER BASERET PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER AF GRUNDE, DER VEDRØRER DIN SÆRLIGE SITUATION; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING BASERET PÅ DISSE BESTEMMELSER. DET RESPEKTIVE RETSGRUNDLAG, SOM BEHANDLINGEN ER BASERET PÅ, KAN FINDES I DENNE PRIVATLIVSPOLITIK. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL VI IKKE LÆNGERE BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN PÅVISE TVINGENDE LEGITIME GRUNDE TIL BEHANDLINGEN, SOM GÅR FORUD FOR DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDER, ELLER BEHANDLINGEN TJENER TIL AT FASTLÆGGE, UDØVE ELLER FORSVARE RETSKRAV (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 21, STK. 1, I DATABESKYTTELSESFORORDNINGEN).

HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES MED HENBLIK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF PERSONOPLYSNINGER OM DIG MED HENBLIK PÅ SÅDAN MARKEDSFØRING, HVILKET OMFATTER PROFILERING I DET OMFANG, DET ER RELATERET TIL SÅDAN DIREKTE MARKEDSFØRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL DINE PERSONOPLYSNINGER EFTERFØLGENDE IKKE LÆNGERE BLIVE BRUGT TIL DIREKTE MARKEDSFØRING (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21, STK. 2, I GDPR).

Ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har de registrerede ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, arbejdssted eller det sted, hvor den påståede overtrædelse fandt sted. Retten til at klage berører ikke andre administrative eller retslige muligheder.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få data, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller til opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til en tredjepart i et almindeligt anvendt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af data til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske i det omfang, det er teknisk muligt.

Information, rettelse og sletning

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til gratis information om dine lagrede personlige data, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen og om nødvendigt ret til korrektion eller sletning af disse data. Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål om persondata.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid kontakte os med dette formål. Retten til begrænsning af behandling findes i følgende tilfælde:

  • Hvis du bestrider nøjagtigheden af dine personlige data, der er gemt af os, har vi normalt brug for tid til at kontrollere dette. Så længe gennemgangen varer, har du ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger var/er ulovlig, kan du anmode om begrænsning af databehandlingen i stedet for sletning.
  • Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller hævde juridiske krav, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i stedet for sletning.
  • Hvis du gør indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 1 GDPR skal der findes en balance mellem dine og vores interesser. Så længe det endnu ikke er afgjort, hvis interesser der går forud, har du ret til at kræve begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personlige data, må disse data – bortset fra opbevaring – kun behandles med dit samtykke eller til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav eller til beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige offentlige interesser i Den Europæiske Union eller i en medlemsstat.

SSL- eller TLS-kryptering

Dette websted bruger SSL- eller TLS-kryptering af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, såsom ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedsoperatør. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at adresselinjen i browseren skifter fra “http://” til “https://” og ved låsesymbolet i din browserlinje.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Indsigelse mod reklame-e-mails

Vi gør hermed indsigelse mod brugen af kontaktdata, der er offentliggjort i forbindelse med aftrykspligten, til at sende uopfordret reklame- og informationsmateriale. Operatørerne af dette websted forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage juridiske skridt i tilfælde af uopfordret afsendelse af reklameinformation, såsom spam-e-mails.

4. Dataindsamling på denne hjemmeside

CookieFirst

Vores hjemmeside bruger CookieFirst til at indhente dit samtykke til lagring af visse cookies på din slutenhed eller til brug af visse teknologier og til at dokumentere disse i overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelserne. Udbyderen af denne teknologi er Digital Data Solutions B.V. (CookieFirst), Plantage Middenlaan 42A, 1018 DH Amsterdam, Holland (i det følgende benævnt “CookieFirst”).

Når du går ind på vores hjemmeside, oprettes der en forbindelse til CookieFirst-serverne for at indhente dit samtykke og andre erklæringer vedrørende brugen af cookies. CookieFirst gemmer derefter en cookie i din browser for at kunne tildele de samtykker, du har givet, eller tilbagekalde dem. IP-adressen (anonymiseret), browserens og operativsystemets brugeragent og den URL, hvorfra samtykket blev givet, behandles og integreres i CookieFirst. De data, der indsamles på denne måde, gemmes, indtil du beder os om at slette dem, selv sletter CookieFirst-cookien, eller formålet med at gemme dataene ikke længere er gældende. Obligatoriske lovbestemte opbevaringsforpligtelser forbliver upåvirkede.

CookieFirst overfører personlige data til tredjepartsudbydere. De omfatter CDN fra Slovenien, IP-geolokalisering fra Rumænien og hosting hos OHV i Tyskland og Frankrig. CookieFirst har hovedkvarter i Amsterdam, Holland.

CookieFirst bruges til at indhente det lovpligtige samtykke til brug af cookies. Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1 s. 1 lit. c GDPR.

Behandling af ordrer

Vi har indgået en databehandlingsaftale (DPA) for brugen af ovennævnte tjeneste. Dette er en kontrakt, der kræves i henhold til databeskyttelsesloven, og som sikrer, at den dataansvarlige kun behandler personoplysninger om vores besøgende på webstedet i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

Serverens logfiler

Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk sender til os. Disse er:

  • Browsertype og browserversion
  • Anvendt operativsystem
  • Henvisende URL
  • Værtsnavn på den computer, der får adgang
  • Tidspunkt for serveranmodningen
  • IP-adresse

Disse data slås ikke sammen med andre datakilder.

Disse data indsamles på grundlag af artikel 6, stk. 1 liter. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en teknisk fejlfri præsentation og optimering af sit websted – serverlogfilerne skal registreres til dette formål.

Kontaktformular

Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, vil dine oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du angiver der, blive gemt af os med henblik på at behandle forespørgslen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af artikel 6, stk. 1 liter. b GDPR, for så vidt som din forespørgsel er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for en kontrakt. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af de henvendelser, der er rettet til os (art. 6, stk. 1, litra f i GDPR), eller på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR), hvis der er anmodet om det; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Vi opbevarer de data, du angiver i kontaktformularen, indtil du anmoder om at få dem slettet, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring, eller formålet med opbevaringen ikke længere er relevant (f.eks. efter opfyldelse af din anmodning). Obligatoriske lovbestemmelser – især opbevaringsperioder – forbliver upåvirkede.

Forespørgsel via e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din forespørgsel inklusive alle personlige data (navn, forespørgsel) blive gemt og behandlet af os med henblik på at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af artikel 6, stk. 1 liter. b GDPR, for så vidt som din forespørgsel er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for en kontrakt. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af de henvendelser, der er rettet til os (art. 6, stk. 1, litra f i GDPR), eller på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR), hvis der er anmodet om det; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

De data, du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring, eller formålet med datalagring ikke længere gælder (f.eks. efter at din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – især lovbestemte opbevaringsperioder – forbliver upåvirkede.

5. Sociale medier

Instagram

Funktioner fra Instagram-tjenesten er integreret på dette websted. Disse funktioner tilbydes af Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Når det sociale medieelement er aktivt, oprettes der en direkte forbindelse mellem din enhed og Instagram-serveren. Instagram modtager dermed oplysninger om dit besøg på denne hjemmeside.

Hvis du er logget ind på din Instagram-konto, kan du linke indholdet på dette websted til din Instagram-profil ved at klikke på Instagram-knappen. Dette gør det muligt for Instagram at knytte dit besøg på denne hjemmeside til din brugerkonto. Vi vil gerne påpege, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller deres anvendelse af Instagram.

Brugen af denne tjeneste er baseret på dit samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 liter. a i GDPR og § 25, stk. 1 TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

I det omfang personoplysninger indsamles på vores hjemmeside ved hjælp af det her beskrevne værktøj og videresendes til Facebook eller Instagram, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland i fællesskab ansvarlige for denne databehandling (art. 26 GDPR). Det fælles ansvar er udelukkende begrænset til indsamling af data og overførsel af dem til Facebook eller Instagram. Den behandling, der udføres af Facebook eller Instagram efter videresendelse, er ikke en del af det fælles ansvar. De forpligtelser, der påhviler os i fællesskab, blev fastlagt i en aftale om fælles behandling. Teksten til aftalen kan findes på: https: //www.facebook.com/legal/controller_addendum. I henhold til denne aftale er vi ansvarlige for at give oplysninger om databeskyttelse, når du bruger Facebook- eller Instagram-værktøjet, og for den sikre implementering af værktøjet på vores websted i overensstemmelse med databeskyttelsesloven. Facebook er ansvarlig for datasikkerheden i Facebook- og Instagram-produkter. Du kan gøre de registreredes rettigheder gældende (f.eks. anmodninger om oplysninger) vedrørende de data, der behandles af Facebook eller Instagram, direkte over for Facebook. Hvis du gør dine rettigheder som registreret gældende over for os, er vi forpligtet til at videresende dem til Facebook.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Du kan finde flere oplysninger her: https: //www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://privacycenter.instagram.com/policy/ og https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Yderligere oplysninger om dette kan findes i Instagrams privatlivspolitik: https: //privacycenter.instagram.com/policy/.

Virksomheden er certificeret i overensstemmelse med “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF er en aftale mellem EU og USA, der har til formål at sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder for databehandling i USA. Alle DPF-certificerede virksomheder forpligter sig til at overholde disse databeskyttelsesstandarder. Yderligere oplysninger kan fås hos udbyderen på følgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

6. Analyseværktøjer og reklame

Matomo

Dette websted bruger open source-webanalysetjenesten Matomo.

Ved hjælp af Matomo er vi i stand til at indsamle og analysere data om de besøgendes brug af vores hjemmeside. Det giver os blandt andet mulighed for at finde ud af, hvornår hvilke sider blev besøgt og fra hvilken region. Vi registrerer også forskellige logfiler (f.eks. IP-adresse, henviser, anvendt browser og operativsystem) og kan måle, om de besøgende på vores websted udfører bestemte handlinger (f.eks. klik, køb osv.).

Brugen af dette analyseværktøj er baseret på artikel 6, stk. 1 liter. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at analysere brugeradfærd for at optimere både sit websted og sin annoncering. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1 liter. a i GDPR og § 25, stk. 1 TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. enhedens fingeraftryk) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

IP-anonymisering

Vi bruger IP-anonymisering til analysen med Matomo. Din IP-adresse forkortes, før den analyseres, så den ikke længere entydigt kan henføres til dig.

Analyse uden madlavning

Vi har konfigureret Matomo, så Matomo ikke gemmer nogen cookies i din browser.

Hosting

Vi hoster Matomo udelukkende på vores egne servere, så alle analysedata forbliver hos os og ikke sendes videre.

7. nyhedsbrev

Data fra nyhedsbrev

Hvis du gerne vil modtage det nyhedsbrev, der tilbydes på webstedet, har vi brug for en e-mailadresse fra dig samt oplysninger, der gør det muligt for os at bekræfte, at du er ejer af den angivne e-mailadresse, og at du accepterer at modtage nyhedsbrevet. Yderligere data indsamles ikke eller kun på frivillig basis. Vi bruger udbydere af nyhedsbrevstjenester, som er beskrevet nedenfor, til at behandle nyhedsbrevet.

CleverReach

Dette websted bruger CleverReach til at sende nyhedsbreve. Udbyderen er CleverReach GmbH & Co KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Tyskland (i det følgende benævnt “CleverReach”). CleverReach er en tjeneste, der kan bruges til at organisere og analysere udsendelse af nyhedsbreve. De data, du indtaster med henblik på at modtage nyhedsbrevet (f.eks. e-mailadresse), vil blive gemt på CleverReachs servere i Tyskland eller Irland.

Vores nyhedsbreve, der sendes med CleverReach, giver os mulighed for at analysere modtagernes adfærd. Det er blandt andet muligt at analysere, hvor mange modtagere der har åbnet nyhedsbrevet, og hvor ofte der blev klikket på hvilket link i nyhedsbrevet. Konverteringssporing kan også bruges til at analysere, om en foruddefineret handling (f.eks. køb af et produkt på dette websted) har fundet sted efter at have klikket på linket i nyhedsbrevet. Yderligere oplysninger om dataanalyse af CleverReach-nyhedsbreve kan findes på: https: //www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Databehandlingen finder sted på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke ved at afmelde dig nyhedsbrevet. Lovligheden af de databehandlingsoperationer, der allerede er udført, påvirkes ikke af annulleringen.

Hvis du ikke ønsker, at CleverReach skal analysere dine data, skal du afmelde dig nyhedsbrevet. Vi giver et link til dette formål i hvert nyhedsbrev.

De data, du giver os med henblik på at abonnere på nyhedsbrevet, gemmes af os eller udbyderen af nyhedsbrevet, indtil du afmelder dig nyhedsbrevet, og slettes fra nyhedsbrevets distributionsliste, når du har afmeldt dig nyhedsbrevet. Data gemt af os til andre formål forbliver upåvirket af dette.

Når du har afmeldt dig nyhedsbrevet, kan din e-mailadresse blive gemt af os eller udbyderen af nyhedsbrevet på en sortliste, hvis det er nødvendigt for at forhindre fremtidige udsendelser. Dataene fra den sorte liste bruges kun til dette formål og slås ikke sammen med andre data. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde de juridiske krav, når vi sender nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR). Opbevaring på den sorte liste er ikke tidsbegrænset. Du kan gøre indsigelse mod opbevaringen, hvis dine interesser vejer tungere end vores legitime interesse.

Du kan finde flere detaljer i CleverReachs privatlivspolitik på: https: //www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Behandling af ordrer

Vi har indgået en ordrebehandlingsaftale (AVV) for brugen af ovennævnte tjeneste. Dette er en kontrakt, der er foreskrevet i databeskyttelsesloven, som sikrer, at den dataansvarlige kun behandler personoplysninger om vores besøgende på webstedet i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

8. Plugins og værktøjer

YouTube med udvidet databeskyttelse

Dette websted indlejrer videoer fra YouTube-webstedet. Operatøren af webstedet er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Når du besøger en af disse hjemmesider, hvor YouTube er integreret, oprettes der en forbindelse til YouTubes servere. Det fortæller YouTube-serveren, hvilke af vores sider du har besøgt. Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, giver du YouTube mulighed for at tildele din surfingadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto.

Vi bruger YouTube i udvidet databeskyttelsestilstand. Ifølge YouTube bruges videoer, der afspilles i udvidet databeskyttelsestilstand, ikke til at personalisere browsing på YouTube. Annoncer, der vises i udvidet databeskyttelsestilstand, er heller ikke personaliserede. Der sættes ingen cookies i udvidet databeskyttelsestilstand. I stedet gemmes der dog såkaldte lokale lagringselementer i brugerens browser, som indeholder persondata svarende til cookies og kan bruges til at genkende brugeren. Nærmere oplysninger om den udvidede databeskyttelsestilstand kan findes her: https: //support.google.com/youtube/answer/171780.

Efter aktivering af en YouTube-video kan der udløses yderligere databehandling, som vi ikke har nogen indflydelse på.

Brugen af YouTube sker af hensyn til en tiltalende præsentation af vores onlinetilbud. Dette udgør en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1 liter. f GDPR. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1 liter. a i GDPR og § 25, stk. 1 TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. enhedens fingeraftryk) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos YouTube kan findes i deres privatlivspolitik på: https: //policies.google.com/privacy?hl=de.

Virksomheden er certificeret i overensstemmelse med “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF er en aftale mellem EU og USA, der har til formål at sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder for databehandling i USA. Alle DPF-certificerede virksomheder forpligter sig til at overholde disse databeskyttelsesstandarder. Yderligere oplysninger kan fås hos udbyderen på følgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Fonts (lokal hosting)

Dette websted bruger såkaldte Google Fonts, som leveres af Google, til standardiseret visning af skrifttyper. Google Fonts er installeret lokalt. Der oprettes ikke forbindelse til Googles servere.

Yderligere oplysninger om Google Fonts kan findes på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles privatlivspolitik: https: //policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome (lokal hosting)

Dette websted bruger Font Awesome til standardiseret visning af skrifttyper. Font Awesome er installeret lokalt. En forbindelse til servere hos Fonticons, Inc. ikke finder sted.

Yderligere oplysninger om Font Awesome kan findes i Font Awesomes privatlivspolitik på: https: //fontawesome.com/privacy.

MyFonts

Dette websted bruger MyFonts. Det er skrifttyper, der indlæses i din browser, når du besøger vores websted, for at sikre en ensartet skrifttype ved visning af webstedet. Udbyderen er Monotype Imaging Holdings Inc, 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801, USA.

For at kontrollere overholdelsen af licensbetingelserne og antallet af månedlige sidevisninger overfører MyFonts din IP-adresse sammen med URL’en til vores websted og vores kontraktdata til sine servere i USA. Ifølge Monotype anonymiseres din IP-adresse umiddelbart efter overførslen, så der ikke kan foretages nogen personlig henvisning (anonymisering).

Nærmere oplysninger findes i Monotypes privatlivspolitik på https://www.monotype.com/de/rechtshinweise/datenschutzrichtlinie/datenschutzrichtlinie-zum-tracking-von-webschriften.

Virksomheden er certificeret i overensstemmelse med “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF er en aftale mellem EU og USA, der har til formål at sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder for databehandling i USA. Alle DPF-certificerede virksomheder forpligter sig til at overholde disse databeskyttelsesstandarder. Yderligere oplysninger kan fås hos udbyderen på følgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2z3d0000001so6AAA&status=Active

OpenStreetMap

Vi bruger korttjenesten OpenStreetMap (OSM).

Vi hoster OpenStreetMap på serveren hos følgende udbyder:

MapBox Inc.
740 15th Street NW, 5th Floor, Washington, District of Columbia 20005, USA

Brugen af OpenStreetMap er i interesse for en tiltalende præsentation af vores onlinetilbud og en nem findbarhed af de steder, der er angivet af os på hjemmesiden. Dette udgør en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1 liter. f GDPR. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1 liter. a i GDPR og § 25, stk. 1 TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. enhedens fingeraftryk) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

AdministrerWP

Vi administrerer dette websted ved hjælp af ManageWP-værktøjet. Udbyderen er GoDaddy.com WP Europe, Trg republike 5, 11000 Beograd, Serbien (i det følgende benævnt ManageWP).

Med ManageWP kan vi blandt andet overvåge sikkerheden og ydeevnen på vores hjemmeside og oprette automatiske sikkerhedskopier. ManageWP har derfor adgang til alt indhold på hjemmesiden, herunder vores databaser. ManageWP er hostet på udbyderens servere.

Brugen af ManageWP er baseret på Art. 6 para. 1 liter. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i den mest effektive og sikre drift af sit/sine websted(er). Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1 liter. a i GDPR og § 25, stk. 1 TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. enhedens fingeraftryk) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Virksomheden er certificeret i overensstemmelse med “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF er en aftale mellem EU og USA, der har til formål at sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder for databehandling i USA. Alle DPF-certificerede virksomheder forpligter sig til at overholde disse databeskyttelsesstandarder. Yderligere oplysninger kan fås hos udbyderen på følgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000TN9xAAG&status=Active

Behandling af ordrer

Vi har indgået en ordrebehandlingsaftale (AVV) for brugen af ovennævnte tjeneste. Dette er en kontrakt, der kræves i henhold til databeskyttelsesloven, og som sikrer, at den dataansvarlige kun behandler personoplysninger om vores besøgende på webstedet i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

9. Egne tjenester

Håndtering af ansøgerdata

Vi giver dig mulighed for at ansøge hos os (f.eks. via e-mail, post eller online ansøgningsformular). Nedenfor informerer vi dig om omfanget, formålet og brugen af dine personlige data, der indsamles som en del af ansøgningsprocessen. Vi forsikrer dig om, at indsamling, behandling og brug af dine data udføres i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og alle andre lovbestemmelser, og at dine data vil blive behandlet strengt fortroligt.

Dataindsamlingens omfang og formål

Hvis du sender os en ansøgning, behandler vi dine tilknyttede personoplysninger (f.eks. kontakt- og kommunikationsdata, ansøgningsdokumenter, notater fra samtaler osv.) i det omfang, det er nødvendigt for at træffe beslutning om etablering af et ansættelsesforhold. Retsgrundlaget for dette er § 26 BDSG i henhold til tysk lov (indledning af et ansættelsesforhold), art. 6 para. 1 liter. b GDPR (generel kontraktindgåelse) og – hvis du har givet dit samtykke – art. 6, stk. 1 liter. a GDPR. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Dine personlige oplysninger vil kun blive videregivet inden for vores virksomhed til personer, der er involveret i behandlingen af din ansøgning.

Hvis ansøgningen er vellykket, vil de data, du har indsendt, blive behandlet på grundlag af § 26 BDSG og art. 6 para. 1 liter. b GDPR med det formål at implementere ansættelsesforholdet i vores databehandlingssystemer.

Periode for opbevaring af data

Hvis vi ikke kan give dig et jobtilbud, du afviser et jobtilbud eller trækker din ansøgning tilbage, forbeholder vi os ret til at opbevare de data, du har indsendt på grundlag af vores legitime interesser (art. 6, stk. 1, litra f i GDPR) i op til 6 måneder fra afslutningen af ansøgningsprocessen (afvisning eller tilbagetrækning af ansøgningen). Derefter slettes dataene, og de fysiske ansøgningsdokumenter destrueres. Opbevaringen tjener især som bevismateriale i tilfælde af en retstvist. Hvis det er tydeligt, at dataene er nødvendige efter udløbet af 6-månedersperioden (f.eks. på grund af en forestående eller verserende retstvist), vil sletning kun finde sted, når formålet med yderligere opbevaring ikke længere er gældende.

Data kan også opbevares i længere tid, hvis du har givet dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR), eller hvis lovbestemte opbevaringsforpligtelser forhindrer sletning.

Inklusion i ansøgergruppen

Hvis vi ikke giver dig et jobtilbud, kan du få mulighed for at komme med i vores ansøgerpulje. Hvis du bliver accepteret, vil alle dokumenter og oplysninger fra din ansøgning blive overført til ansøgerpuljen, så du kan blive kontaktet i tilfælde af passende ledige stillinger.

Optagelse i ansøgerpuljen er udelukkende baseret på dit udtrykkelige samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR). Det er frivilligt at give sit samtykke, og det er ikke relateret til den aktuelle ansøgningsproces. Den registrerede kan til enhver tid trække sit samtykke tilbage. I dette tilfælde slettes dataene uigenkaldeligt fra ansøgerpuljen, forudsat at der ikke er noget juridisk grundlag for opbevaring.

Dataene fra ansøgerpuljen slettes uigenkaldeligt senest to år efter, at der er givet samtykke.