Innovation og digital økonomi Tilbud og hjælp

Digitalisering på vej!

Den digitale økonomi (IKT-sektoren og internetøkonomien) kan udvikle sig til en vigtig økonomisk sektor for Nordfriesland. Som motor skaber den vækst og beskæftigelse samt konkurrenceevne og innovationskraft for virksomheder, arbejdsliv og samfund.

WFG NF støtter den digitale udvikling i vores region ved at tilbyde tjenester til virksomheder, økonomiske aktører og interesserede parter.

Projekter

Få innovation og nye ideer ind i virksomheden

Interreg6A-projektet har til formål at øge den økonomiske vækst og konkurrenceevnen hos små og mellemstore virksomheder (SMV’er) – og selve programregionen – gennem større innovationskraft.

Fokus er på emner som digitalisering, automatisering og bæredygtighed. SMV’er i den dansk-tyske grænseregion står over for en række udfordringer på disse områder.

Fremgangsmåde

  • I praksis er det første skridt at fastlægge virksomhedens behov.
  • Det bedste match: Studerende teams fra en bred tysk-dansk pulje giver derefter virksomheden skræddersyet støtte til innovationsprocesser og arbejder sammen om at udvikle ideer og løsninger til f.eks. produkter, tjenester, processer eller forretningsmodeller.
  • Kreative og innovative løsninger udvikles gratis for virksomheder: ARTEMIS gør de seneste resultater fra universiteterne brugbare for erhvervslivet!

Derudover skaber projektet et permanent grænseoverskridende netværk af interessenter for at optimere støtten til innovation i virksomheder og forbedre det interkulturelle klima. Partnere fra begge sider af grænsen er involveret i hvert initiativ.

Vores projektpartnere er SDU Sønderborg (leder), Flensburg University of Applied Sciences, Europa-Universität Flensburg, Wirtschaftsförderung Rendsburg-Eckernförde, Sønderborg Vækstråd, Business Aabenraa og Mind Factory by Ecco.

Aktuelle oplysninger om aktiviteter og projektinitiativer kan findes på LinkedIn og på ARTEMIS’ hjemmeside.
Et praktisk eksempel fra en af de første pilotvirksomheder, den uindpakkede butik “AbfüllBar” i Rendsburg, kan findes her.

ARTEMIS er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark.

Ansprechpersonen

Anja Kujawski

Innovation og digital økonomi, ARTEMIS

Dagmar Jensen

DE-DK samarbejde, Bæredygtighed, GrønBusiness

Projektet “UAM-InnoRegion-SH” er et fælles projekt finansieret af det tyske uddannelses- og forskningsministerium med det formål at fremme innovation inden for ubemandet luftfart (Unmanned Air Mobility) i det nordlige Slesvig-Holsten og forankre den i denne region. Ved at gennemføre innovative forskningsprojekter er målet at skabe kvalificerede job i støtteområdet og yde et langsigtet bidrag til strukturelle ændringer.

En integreret del af finansieringsprogrammet er dannelsen af en alliance, der samler de forskellige interessenter inden for ubemandet luftfart. Vores alliance består i øjeblikket af over 90 støttende virksomheder, forskningsinstitutioner og administrative aktører fra Slesvig-Holsten. Der kan løbende tilføjes andre aktører til alliancen for at styrke den yderligere og fremme overførslen af viden mellem dem.

Alliancen giver opdateret information om sine aktiviteter og partnere via bloggen og LinkedIn.

Ansprechpersonen

Jan-Christian Mahrt

UAM-InnoRegion-SH, Forretning

Jens Heitmann

UAM-InnoRegion-SH

Business DE-DK-projektet har til formål at imødekomme samarbejdsudfordringerne i den nordtyske og syddanske grænseregion.

Business DE-DK-projektet har til formål at modvirke manglen på arbejdskraft i grænseregionen, fremme det økonomiske samarbejde og skabe en mere synlig og attraktiv grænseregion for nuværende og fremtidige generationer af arbejdsgivere og jobsøgende fra hele verden.

Vi skal blive meget bedre til at samarbejde og koordinere mellem virksomheder, institutioner og initiativer i grænseregionen for at forbedre det grænseoverskridende økonomiske samarbejde og dermed styrke den grænseoverskridende merværdi for regionens økonomi og borgere.

Formålet med Business DE-DK er

at indsamle data og skabe et bedre overblik over de mange muligheder, behov og tiltag i grænseregionen. Vi vil gerne nå ud til organisationer, initiativer, politikere osv. i regionen og undersøge, hvilke foranstaltninger der træffes for at fremme det økonomiske samarbejde i grænseregionen, og hvilke data og oplysninger der er behov for. Disse resultater og den information, der søges, formidles og gøres frit tilgængelig for alle via en ambitiøs mediekanal.

Inden for rammerne af Business DE-DK vil der blive etableret et grænseoverskridende økonomisk netværk af forretningsfolk, virksomhedskonsulenter, professorer og andre, der er interesserede i grænseoverskridende økonomisk samarbejde. Netværket giver mulighed for at dele viden, netværke og indlede samarbejde og forretning.

Projektet undersøger også, hvordan et grænseoverskridende økonomisk råd kan fungere. Et råd bestående af indflydelsesrige erhvervsfolk fra hele grænseregionen, som skal diskutere grænseregionens økonomi, identificere de største udfordringer og forhåbentlig bidrage til løsningerne.

Business DE-DK er finansieret af Interreg Tyskland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Tyskland-Danmark på dette link.

Til Business DE/DK’s hjemmeside

Ansprechpersonen

Katja Rosenburg

Vedvarende energi, Forretning DE/DK, Klimaneutral økonomi NF" (KliWi NF)