Bæredygtighed og SDG'er Støtte til den grønne omstilling

Vores tilbud og hjælp

Som Wirtschaftsförderung Nordfriesland er vi afhængige af vores løftestangseffekt som en del af vores udbud af tjenester for at drive det store emne grøn omstilling i økonomien fremad.

Vi har et særligt fokus på emnerne i bæredygtighedsmålene:

 • Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Verdensmål 7: Ren energi til en overkommelig pris
 • Verdensmål 8: Anstændigt arbejde og økonomisk vækst
 • Verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur
 • Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

 

Vi tilbyder gratis tjenester og støtte til regionale virksomheder, selskaber og initiativer

 • Seminarer, workshops, konferencer
 • Personlig udveksling om dine første skridt inden for bæredygtighedsledelse
 • Et netværk for bæredygtighedsledere
 • Deltagelse i bæredygtighedsprojekter
 • og meget mere.

Find ud af mere i de enkelte projekter om, hvordan vi former Nordfrislands fremtid på en ansvarlig måde for fremtidige generationer og miljøet. På den måde bidrager vi positivt til en bæredygtig udvikling, ikke kun i vores region, og vi beskytter miljøet og hjælper med at forbedre livskvaliteten i Nordfriesland.

Projekter

Omstilling til bæredygtige processer i SMV’er

Interreg6a-projektet GrønBusiness støtter små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i at orientere deres tjenester og processer mod bæredygtighed.

Der er særligt fokus på mindre virksomheder og virksomheder i den tysk-danske grænseregion, som ikke er i stand til at opretholde deres egen bæredygtighedsafdeling for at udvikle og implementere mere bæredygtige virksomheds- og fremtidsstrategier.

Fokus er på de tre handlingsrammer økologi, sociale spørgsmål og virksomhedsledelse. Emnet om overgangen til en cirkulær økonomi får særlig opmærksomhed.

Arrangementer, værktøjer og initiativer konceptualiseres og implementeres i fællesskab af erhvervsfremmeaktører fra Tyskland og Danmark. Du vil blive støttet af universitetspartnere.

Målet med EU-finansieringsforanstaltningen (Interreg6A), som løber fra 1. april 2023 til 31. marts 2026, er at øge bevidstheden og motivere lokale virksomheder til at operere på en mere miljømæssig og socialt ansvarlig måde i fremtiden.

Projektet er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark og medfinansieret af Den Europæiske Union.

Vores tjenester og support:

 • Levering af en række skræddersyede personlige og digitale oplysninger om grøn omstilling til SMV’er (under udvikling).
 • Information, workshop, konference og netværksarrangementer om forskellige emner i forbindelse med fremtidsorienteret virksomhedsudvikling.
 • Nyttige værktøjer til den grønne omstilling vil blive stillet til rådighed i løbet af projektet.
 • Der opbygges ekspertise i forretningsudviklingsafdelingen for at kunne yde optimal støtte til regionale virksomheder.
 • Gode eksempler gøres synlige på tværs af grænser.

Til GrønBusiness’ hjemmeside

Ansprechpersonen

Dagmar Jensen

DE-DK samarbejde, Bæredygtighed, GrønBusiness

Anja Kujawski

Innovation og digital økonomi, ARTEMIS

EE.SH er en af seks strategiske innovationsklynger i delstaten Slesvig-Holsten.

EE.SH-teamet støtter virksomheder i Slesvig-Holstens sektor for vedvarende energi:

 • ved anskaffelse af projektmidler og projektpartnere til gennemførelse af innovations- og transformationsprojekter;
 • i PR-arbejde for accept af vedvarende energi.

EE.SH-projektet er organiseret af WFG NF. På den måde støtter den virksomheder, forretninger, freelancere og selvstændige i Nordfriesland med henblik på at skabe og bevare arbejdspladser i regionen.

Yderligere information kan findes på www.ee-sh.de.

Ansprechpersonen

Dr. Matthias Hüppauff

Ledelse, Forretning DE/DK, Tilskud

Katja Rosenburg

Vedvarende energi, Forretning DE/DK, Klimaneutral økonomi NF" (KliWi NF)

Martina Carstensen

Vedvarende energi, Videncenter for biogas, Sundhedsuddannelse i grænseregionen

I 25 år har de nordfrisiske lammedage sørget for, at det nordfrisiske saltmarsklam opfattes som en særlig regional specialitet og et kulturelt aktiv.

Det handler ikke kun om at markedsføre kødet, men også om at bruge denne kampagne til at øge kendskabet til digefåret og dets uundværlige brug på digerne omkring Nordsøen og dets “typisk nordfrisiske” venlige natur og til at give det en højere profil.

Til Nordfrieslamm’s hjemmeside

Ansprechpersonen

Tilmann Meyer

Tilmann Meyer

Autoriseret underskriver, Regional udvikling, Virksomhedsservice

For at udvikle det økonomiske landskab på Slesvig-Holstens vestkyst i overensstemmelse med den grønne omstilling er det første skridt at gøre status over den nuværende situation. På baggrund af dette vil de fire vestkystdistrikter, de regionale økonomiske udviklingsagenturer og industri- og handelskamre arbejde sammen med lokale virksomheder om at udvikle et katalog over foranstaltninger til en mere bæredygtig økonomisk udvikling. FN’s mål for bæredygtig udvikling (SDG 7 til 13) danner grundlag for det fremtidige koncept, der skal udledes. Det sidste skridt bliver at samle alle resultater og fremtidige konkrete tiltag i en projektansøgning i efteråret 2024.

Med det fremtidige koncept kan Vestkystregionen ansøge om yderligere finansiering og implementering af foranstaltninger i en 3-årig implementeringsfase fra 1. januar 2025.

Projektet er et initiativ fra West Coast Regional Co-operation og finansieres af forbundsministeriet for økonomi og klimabeskyttelse.

Til WestküsteSDG’s hjemmeside

Ansprechpersonen

Dagmar Jensen

DE-DK samarbejde, Bæredygtighed, GrønBusiness

Nordfriesland er en pioner inden for brugen af vedvarende energi og realiseringen af lokale energiprojekter. Slesvig-Holsten ønsker at dekarbonisere sin økonomi fuldstændigt og blive den første klimaneutrale industristat.

Projektet ” Klimaneutral økonomi NF” har til formål at supplere denne proces med foranstaltninger, der er skræddersyet til Nordfriesland.

Målet er at vise, hvordan dekarbonisering kan opnås i en landdistriktsregion, der er præget af små og mellemstore håndværks- og turistvirksomheder, under hensyntagen til alle aspekter af bæredygtighed og med inddragelse af borgerne.

Ansprechpersonen

Katja Rosenburg

Vedvarende energi, Forretning DE/DK, Klimaneutral økonomi NF" (KliWi NF)