Nordfrisland Blog Information om aktuelle emner

Staten støtter virksomheder i energikrisen

Siden 1. november har delstaten Slesvig-Holsten stillet en fond til rådighed for at aflaste små og mellemstore virksomheder i energikrisen. Mittelstandssicherungsfonds Energie kan søges som lån via husbankerne. Det gør Slesvig-Holsten til den første delstat, der lancerer sit eget låneprogram.

Hvem kan modtage tilskuddet?

I alt 200 millioner euro er til rådighed for virksomheder, der er kommet i klemme på grund af de stigende energipriser, og som ikke ville kunne få et lån i deres bank. Energiomkostningerne skal have udgjort mindst tre procent af det samlede salg i det seneste regnskabsår og skal være mindst fordoblet mellem november 2022 og oktober 2023 i forhold til det seneste afsluttede regnskabsår.

Hvor mange penge er der til rådighed?

Tilskudsbeløbet er baseret på de energiomkostninger, som den pågældende virksomhed skal betale i forhold til det seneste afsluttede regnskabsår. Der gives maksimalt tilskud til fire gange prisen. Desuden må lånebeløbet ikke overstige en fjerdedel af den samlede omsætning i det seneste regnskabsår, som lånet vedrører. Virksomheder kan ansøge om mellem 15.000 og maksimalt 750.000 euro, nystartede virksomheder maksimalt 500.000 euro. Lånebeløbet afhænger også af kreditværdigheden og eventuel de minimis-støtte, som virksomheden tidligere har modtaget. Der kan maksimalt godkendes én ansøgning pr. virksomhed under støtteprogrammet. Efterfølgende finansiering er udelukket.

Hvordan kan man ansøge?

Ansøgninger kan kun sendes til IB.SH via husbanken. Husbanken sender ansøgningen til IB.SH’s centrale e-mailadresse. Låneprogrammet er designet til at supplere den føderale regerings foranstaltninger, som altid skal søges som en prioritet.

Yderligere information og ansøgningsdokumenter

Alle detaljer kan findes på Investitionsbank Schleswig-Holsteins hjemmeside. Kontaktpersoner for husets banker og virksomheder er også anført her.

Kategorie

Teilen